SI

I

EN


Anders Lind: Črte

Vetrinjski dvor

15. 9. 2020 ob 15:00 - 6. 10. 2020 ob 18:00

Anders Lind, avtor razstave


 
Interaktivna zvočna razstava
Na ogled: 15. september, od 15.00 do 18.00
16. september – 6. oktober 2020, vsak dan razen nedelje od 10.00 do 18.00

 

Temeljni element notacije zahodnoevropske glasbe – notno črtovje – je švedskega skladatelja, zvočnega in vizualnega umetnika Andersa Linda navdahnilo, da je zasnoval izvirno inštalacijo prav iz skupin petih črt. Lindove črte so barvne in razporejene v prostoru – na steni, na tleh ali pa visijo s stropa. V kombinaciji s senzorji in elektroniko tvorijo tri različna glasbila, ki vabijo k igrivemu gibalno-muzikalnemu raziskovanju. S premikom rok, z nogami, skoki, plesom in vsakršnimi gibi, ki se jih lahko domislite, se prostor napolni z glasbo, katere skladatelj je raziskujoči obiskovalec!

Za sodelovanje ni potrebna predhodna glasbena izobrazba, vendar bodo tudi izkušeni skladatelji in drugi glasbeniki zagotovo odkrili izzive in možnosti, ki jih inštalacija ponuja. Cilj Črt je omogočiti nove oblike glasbene interakcije, raziskovati novo umetniško izrazje ter zagotoviti enkratno in navdihujočo glasbeno izkušnjo.

Črte so participatorno umetniško delo, sodelovanje človeka in tehnike, ki vabi k raziskovanju v kontemplativni samoti ali pa skupaj s prijatelji oziroma družino!

 
»Pri mojem skladateljskem delu sta vselej prisotni tako tradicija kot inovativnost. Moj cilj je ustvariti umetnost, ki je relevantna za današnji čas in odprta za raziskovanje neznanih poti, a kljub temu vključujoča – takšna, ki pritegne tudi ljudi, ki sicer ne zahajajo v koncertne dvorane ali muzeje. Še posebej me zanima raziskovanje novih izvajalskih praks sodobne umetne glasbe, ki v sicer zelo tradicionalistično okolje vnašajo sodobne tehnologije. Natančneje: razvijam nova elektronska glasbila in notacijo ter raziskujem možnosti, ki jih ti lahko ponudijo skladateljskim in izvajalskim postopkom. Ob tem izhajam iz tradicije in umetniških ter izraznih zmožnostih orkestra, ansambla in instrumentalnega solista znotraj klasične glasbe.

Ponosen sem, da lahko na Festivalu Maribor predstavim tako svojo interaktivno razstavo Črte kot tudi praizvedbo skladbe Godalni orkester nadzorovane napetosti za orkester in pametne telefone (Voltage Controlled String Orchestra for orchestra and  smartphones).

V obeh se prepletata tradicija in inovacija, njun cilj pa je doseči umetniški izraz, usklajen z mojo umetniško vizijo. Obe poudarjata participatorni element in gradita na vključevanju. Zame je prav to lepota tehnologije: možnost razvijanja novih inštrumentov in platform, ki so odprti, dostopni, ter ponujajo široke možnosti za alternativno in unikatno umetniško izražanje.« Anders Lind

https://www.youtube.com/watch?v=hP36xoPXDnM

*Vstopnine ni. Za vodene oglede za skupine pišite na elektronski naslov: nina.marsmb@gmail.com (Nina Kojc).
Festival Maribor Carousel