SI

I

EN


László SeemanHornist László Seeman je nase opozoril s precejšnjim številom mednarodnih nagrad, z vrhuncem v nagradi na tekmovanju ARD v Münchnu. Po študiju v Budimpešti na akademiji Franza Liszta v razredu A. Friedricha je izobraževanje nadaljeval v Kölnu pri prof. Erichu Penzlu. Že v času študija je postal član orkestra Severnonemškega radia (NDR) v Hamburgu.

Nato se je po izjemnih uspehih in hitro vzpenjajoči se karieri odločil, da poklicno pot presenetljivo spremeni: vrnil se je v rodno Budimpešto in se nekaj let ukvarjal z glasbo le ljubiteljsko. Po večletni odsotnosti s koncertnih odrov se je vrnil še dejavnejši kot prej ter sprejel mesto profesorja na visoki šoli za glasbo v Miskolcu. Posebno pozornost Seeman namenja komornemu muziciranju v družbi mnogih imenitnih glasbenih znancev in prijateljev.